Шинэ мэдээ

Төслийн мэдээлэл

 • Удирдлагын сургалт

  Удирдлагын сургалт

  2015 оны 12 сард МБС-н сургуулиудын 27 захирлууд болон Хөдөлмөрийн яамны Бодлого зохицуулалтын газрын нэг гишүүний хамтаар Дейл Карнегийн 3 өдрийн удирдлагын талаарх сургалтыг Улаанбаатарт амжилттай зохион байгууллаа. Төслийн багийн зүгээс тус сургалтыг явуулахад Дейл Карнеги болон МБСБЗГ-тай хамтарч ажиллахаар ахлах удирдлагын эксперт Э.Болорыг томилж ажилласан. 3 өдрийн удирдлын сургалтын …Цааш унших
 • Доноруудын хамтын ажиллагаа

  Доноруудын хамтын ажиллагаа

  Хөдөлмөрийн яамны Төслийн нэгдсэн алба нь Монгол Улсын техник, мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбар дахь донорууд байгууллагуудын хамтын ажиллагааны уялдааг хангаж ажиллах үүрэгтэй билээ. Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй Монгол Улсын техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарыг дэмжих төсөл /ТМБССД-1/ нь Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын түншлэл /МБСТ/ төрийн бус байгууллагатай хамтран мэргэжлийн боловсрол …Цааш унших
 • Бүсийн арга зүйн төвүүдийн талаарх танилцуулга

  Бүсийн арга зүйн төвүүдийн талаарх танилцуулга

  Бүсийн арга зүйн төвүүд (БАЗТ) нь Мянганы сорилтын сангийн (MCC) Монгол улсад үзүүлсэн техникийн болон санхүүгийн тусламжтайгаар байгуулагдсан. БАЗТ нь МБС-н шилдэг туршлагыг бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, түгээх нэгж байх ба тус ажиллагааны хүрээнд багш нарын ур чадвар, боловсрол мэдлэгийг сайжруулах, сургалтын төрөл бүрийн материалыг ашиглах боломжийг нээх мөн түүнчлэн …Цааш унших
 • МБС-н салбар дахь чанарын баталгаажуулалт

  МБС-н салбар дахь чанарын баталгаажуулалт

  Социалист нийгэм нурснаас хойш Монгол улсын МБС-н сургуулиуд нь зах зээлийн эдийн засагт шаардагдаж буй ур чадвартай төгсөгчдийг бэлтгэх шаардлагатай болсноор, томоохон өөрчлөлт хийх хэрэгцээтэй тулгарсан. Энэхүү өөрчлөлт, шилжилтийн явцаас дурьдвал сургалтын хөтөлбөрийг төвөөс нэгдсэн байдалтай шийдвэрлэдэг байсан бол сургуулийн захирлууд болон багш нар тухайн аж үйлдвэрийн салбарт шаардагдаж буй …Цааш унших
 • Үндэсний Боловсролын Тогтолцооны талаарх танилцуулга

  Үндэсний Боловсролын Тогтолцооны талаарх танилцуулга

  Дэлхийн 140 гаруй улсаад Үндэсний боловсролын тогтолцоог хэрэгжүүлсэн ба энэ нь ердийн боловсрол ба Техникийн боловсрол сургалтын аль альныг хамруулж байдаг. ҮБТнь чадавхижсан ажиллах хүчээр хөдөлмөрийн захыг хангахад тухайн улсад олон талаар туслалцаа үзүүлнэ. Монгол улсад ҮБТ-г бий болгох талаар 2006 оноос ярилцаж эхэлжээ. Тэд саяхан (2016 онд) Мэргэжлийн боловсрол, …Цааш унших

 • Албан ёсны хаяг:

  Засгийн газрын XI байр, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 44A, Улаанбаатар 14191, Монгол улс
 • Холбоо барих:

  Утас: 976-70165155
  И-мейл:tserendejid@stvet.eu